Bromolej Hodiny

Jeden s prvých pokusov o bromolej.

Bromolej Hodiny